Навчальні нормативи


Автори:Я. Т. Гаврих, Н. С. КравченкоНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
для загальноосвітніх навчальних закладів
5–9 класи

Варіативний модуль
ЛЕГКА  АТЛЕТИКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Варіативний модуль «Легка атлетика» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу та очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць.
До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесено теоретичні відомості, спеціальну фізичну підготовку, легкоатлетичні види (біг, стрибки, метання), орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання.
Розділ «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та навичок поданого матеріалу.
З метою профілактики травматизму на кожному уроці необхідно перевіряти місця проведення занять, дотримуватися вимог методики навчання легкоатлетичних вправ, застосовуючи спеціальні бігові, підвідні та спеціально-розвивальні вправи для виконання бігу, стрибків і метань.
Під час проведення уроків з легкої атлетики вчитель повинен застосовувати індивідуальний та диференційований підхід до учнів/учениць.
Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні/учениці складають випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння легкоатлетичних вправ.
1 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Знаннєвий компонент
Учень, учениця:
характеризує історію розвитку легкої атлетики;
називає: види легкої атлетики; правила безпеки;
Ціннісний компонент
свідомо ставиться до власного здоров’я та здоров’я інших;
дотримується правил безпеки під час занять легкою атлетикою


Історія розвитку легкої атлетики.
Легкоатлетичні види.
Правила безпеки на уроках легкої атлетики

Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань

Спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань
Біг
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: старт, стартовий розбіг, біг 30 м, 60 м, рівномірний біг до 1000 м (без урахування часу); прискорення 10–30 м, повторний біг 430м, 260 м

Старт та стартовий розбіг. Біг 30 м, біг 60 м.
Прискорення, повторний біг.
Рівномірний біг до 1000 м
Стрибки
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: стрибки в довжину з місця, багатоскоки, стрибки в довжину з розбігу способом «зігнувши ноги», стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»


Стрибки в довжину з місця, з розбігу способом «зігнувши ноги»; багатоскоки, стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»
Метання
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: метання малого м’яча на дальність з місця та в горизонтальну та вертикальну ціль


Метання малого м’яча на дальність з місця, метання в горизонтальну та вертикальну ціль
2 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Знаннєвий компонент
Учень, учениця:
характеризує історію розвитку легкої атлетики в Україні;
називає фізичні якості, які розвиваються засобами легкої атлетики;
Ціннісний компонент
дотримується правил безпеки під час занять легкою атлетикою


Історія розвитку легкої атлетики в Україні. Рухові якості, які розвиваються засобами легкої атлетики: швидкість, витривалість, спритність, гнучкість та швидкісно-силові якості. Правила безпеки.

Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань, вправи з набивними м’ячами

Спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи: багатоскоки, спеціальні вправи для метань, вправи з набивними м’ячами
Біг
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: біг 30 м, 60 м; рівномірний біг до 1200 м (без урахування часу);
з а с т о с о в у є  види фінішування


Біг 30 м, біг 60 м, біг по дистанції, фінішування. Рівномірний біг до 1200 м

Стрибки
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: стрибки в довжину з місця, стрибки в довжину з розбігу способом «зігнувши ноги», стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»


Стрибки в довжину та висоту
Метання
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: метання малого м’яча на дальність з трьох кроків, метання в горизонтальну та вертикальну ціль, кидання набивного м’яча (0,5– 1 кг) з різних положень


Метання малого м’яча на дальність з трьох кроків, метання в горизонтальну та вертикальну ціль, кидання набивного м’яча.

3 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Знаннєвий компонент
Учень, учениця:
характеризує особливості правил змагань з бігових видів, стрибків та метання;
називає правила безпеки;
Ціннісний компонент
дотримується правил безпеки під час занять легкою атлетикою


Правила проведення змагань зі стрибків, бігу та метання.
Правила безпеки на біговій доріжці, в секторі для метання та стрибків
Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань, вправи з набивними м’ячами


Спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи: багатоскоки, спеціальні вправи для метань, вправи з набивними м’ячами
Біг
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: біг 30 м, 60 м, рів-номірний біг 1000 м, повільний біг до 1500 м


Біг 30 м, біг 60 м. Рівномірний біг 1000 м, повільний біг до 1500 м
Стрибки
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: стрибки в довжину з місця, «потрійний стрибок» з місця, стрибки в довжину з розбігу способом «зігнувши ноги», стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»

Стрибки в довжину (з місця,  «потрійний стрибок» з місця,  з розбігу способом «зігнувши ноги») та стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»
Метання
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує метання малого м’яча на дальність з розбігу


Метання малого м’яча на дальність з розбігу
4 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Знаннєвий компонент
Учень, учениця:
характеризує особливості дихання та тактику бігу на короткі, середні та довгі дистанції;
називає зовнішні ознаки, стадії та біологічне значення втоми;
обґрунтовує особливості питного режиму;
Ціннісний компонент
дотримується правил безпеки під час занять легкою атлетикою


Особливості дихання та питний режим при заняттях легкою атлетикою. Зовнішні ознаки, стадії та біологічне значення втоми. Особливості бігу на короткі, середні та довгі дистанції

Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань

Спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи: багатоскоки, спеціальні вправи для метань
Біг
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: біг 30 м, 60 м,
100–300 м, повторний біг
2200 м, рівномірний біг до 1000 м (дівчата), 1500 м (хлопці)


Біг на короткі та середні дистанції. Повторний біг  Рівномірний біг 1000 м (дівчата), 1500 м (хлопці)
Стрибки
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: стрибки в довжину з місця, стрибки в довжину
з розбігу способом «зігнувши ноги», стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»


Стрибки в довжину з місця, з розбігу способом «зігнувши ноги»; стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»

Метання
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: метання малого м’яча на дальність з розбігу та м’ячів різного діаметра

Метання малого м’яча на дальність з розбігу, метання м’ячів різного діаметра на дальність
5 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Знаннєвий компонент
Учень, учениця:
характеризує вплив оздоровчого бігу на стан здоров’я людини: вплив занять фізичними вправами на основні системи та функції організму;
Ціннісний компонент
усвідомлює, що «Легка атлетика» є важливим засобом підвищення соціальної активності людей, задоволення їх моральних запитів тощо;
дотримується правил безпеки під час занять легкою атлетикою


Значення оздоровчого бігу для здоров’я людини: вплив занять фізичними вправами на основні системи та функції організму

Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань

Спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань
Біг
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: біг 30 м, 60 м, 200–600 м, рівномірний біг до 1000 м (дівчата), 1500 м (хлопці)


Біг 30 м, біг 60 м, 200–600 м.
Рівномірний біг 1000 м (дівчата), 1500 м (хлопці)
Стрибки
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: стрибки в довжину з місця, стрибки в довжину з розбігу способом «прогинаючись», стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»


Стрибки в довжину з місця, з розбігу способом «прогинаючись», стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»
Метання
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: метання малого м’яча на дальність з розбігу та кидання набивних м’ячів з різних вихідних положень (стоячи, сидячи і т. д.)
Метання малого м’яча на дальність з розбігу, кидання набивних м’ячів з різних вихідних положень

Орієнтовні навчальні нормативи для оцінювання розвитку фізичних якостей
Рік вивчення

Навчальні нормативи

Рівень компетентності
Низький
середній
достатній
високий
1 рік вивчення
Біг 30 м (с)
Хл.
Більше 7,0
7,0
6,5
5,8
Дівч.
Більше 7,4
7,4
6,9
6,2
Біг 60 м (с)

Хл.
Більше 11,8
11,8
10,8
10,0
Дівч.
Більше 12,0
12
11,2
10,5
Рівномірний біг (без урахування часу) (м)
Хл.
До 600
600
800
1000
Дівч.
До 500
500
800
1000
Стрибок у довжину з місця (см)
Хл.
До 120
120
140
160
Дівч.
До 110
110
120
140
Стрибок у довжину з розбігу способом «зігнувши
ноги» (см)
Хл.
До 240
240
260
280
Дівч.
До 200
200
220
240
Стрибок у висоту з розбігу способом «переступання» (см)
Хл.
До 70
70
80
90
Дівч.
До 60
60
70
80
Метання малого м’яча на дальність (м)
Хл.
До 15
15
22
28
Дівч.
До 10
10
13
16
2 рік вивчення
Біг 30 м (с)
Хл.
Більше 6,7
6,7
6,2
5,6
Дівч.
Більше 7,1
7,1
6,6
6,0
Біг 60 м (с)

Хл.
Більше 11,5
11,5
10,6
9,8
Дівч.
Більше 11,8
11,8
11
10,4
Рівномірний біг (без ураху-вання часу) (м)
Хл.
До 700
700
1000
1200
Дівч.
До 600
600
800
1000
Стрибок у довжину з місця (см)
Хл.
До 130
130
150
170
Дівч.
До 120
120
130
150
Стрибок у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги» (см)
Хл.
До 260
260
280
300
Дівч.
До 220
220
240
260
Стрибок у висоту з розбігу способом «переступання» (см)
Хл.

До 75
75
85
95
Дівч.
До 65
65
75
85
Метання малого м’яча на дальність (м)
Хл.
До 17
17
24
30
Дівч.
До 12
12
15
18
3 рік вивчення
Біг 30 м (с)
Хл.
Більше 6,4
6,4
6,0
5,4
Дівч.
Більше 6,8
6,8
6,4
5,8
Біг 60 м (с)

Хл.
Більше 11,2
11,2
10,4
9,6
Дівч.
Більше 11,6
11,6
10,8
10,3
Рівномірний біг 1000 м  (хв.с)
Хл.
Більше 5.30
5.30
5.00
4.40
Дівч.
Більше 6.00
6.00
5.30
5.10
Стрибок у довжину з місця (см)
Хл.
До 140
140
160
180
Дівч.
До 130
130
140
160
Стрибок у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги» (см)
Хл.

До 280
280
300
330
Дівч.
До 240
240
260
280
Стрибок у висоту з розбігу способом «переступання» (см)
Хл.

До 80
80
90
100
Дівч.
До 70
70
80
90
Метання малого м’яча на дальність (м)
Хл.
До 20
20
26
34
Дівч.
До 14
14
16
20
4 рік вивчення
Біг 30 м (с)
Хл.
Більше 6,2
6,2
5,8
5,2
Дівч.
Більше 6,7
6,7
6,2
5,6
Біг 60 м (с)

Хл.
Більше 10,8
10,8
10,0
9,0
Дівч.
Більше 11,4
11,4
10,8
10,3
Рівномірний біг (хв.с)
Хл.
1500 м
Більше 8.00
8.00
7.20
6.50
Дівч.
1000 м
Більше 6.10
6.10
5.40
5.20
Стрибок у довжину з місця (см)
Хл.
До 150
150
170
185
Дівч.
До 130
130
145
165
Стрибок у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги» (см)
Хл.
До 300
300
320
360
Дівч.
До 250
250
270
290
Стрибок у висоту з розбігу способом «переступання» (см)
Хл.
До 85
85
95
105
Дівч.
До 75
75
85
95
Метання малого м’яча на дальність
Хл.
До 23
23
30
36
Дівч.
До 15
15
18
22
5 рік вивчення
Біг 30 м (с)
Хл.
Більше 6,0
6,0
5,6
5,0
Дівч.
Більше 6,7
6,7
6,0
5,5
Біг 60 м (с)

Хл.
Більше 10,4
10,4
9,8
8,8
Дівч.
Більше 11,4
11,4
10,6
10,2
Рівномірний біг (хв.с)
Хл.
1500 м
Більше 7.30
7.30
7.00
6.30
Дівч.
1000 м
Більше 6.20
6.20
5.40
5.20
Стрибок у довжину з місця (см)
Хл.
До 160
160
180
200
Дівч.
До 135
135
150
170
Стрибок у довжину з розбігу способом «прогинаючись» (см)
Хл.

До 320
320
340
390
Дівч.
До 250
250
270
300
Стрибок у висоту з розбігу способом «переступання» (см)
Хл.

До 90
90
100
115
Дівч.
До 75
75
85
100
Метання малого м’яча на дальність (м)
Хл.
До 26
26
32
40
Дівч.
До 16
16
19
24
 Автори: В.В. Ворона, І. В. Пата

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
для загальноосвітніх навчальних закладів
5–9 класи

Варіативний модуль
ЛИЖНА ПІДГОТОВКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Варіативний модуль «Лижна підготовка» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу та очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць.
До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесені теоретичні відомості, спеціальна фізична підготовка, техніко-тактична підготовка. Додаються орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання.
Розділ «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та навичок поданого матеріалу.
При вивченні техніки лижних ходів необхідно використовувати підвідні, імітаційні та основні вправи лижника, а також дотримуватися методики послідовності проходження навчального матеріалу. Для підвищення емоційності уроку потрібно застосовувати елементи змагання, ігри та естафети.
З метою профілактики травматизму на кожному уроці необхідно перевіряти стан лижного інвентарю, місця проведення занять. Заняття проводити в тиху погоду або при слабкому вітрі (зі швидкістю не більше 1,5 м/с), при температурі не нижче – 12º С.
Під час проведення уроків з лижної підготовки вчитель повинен застосовувати індивідуальний та диференційований підхід до учнів/учениць.
Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні/учениці складають випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння  лижних вправ і техніки лижних ходів.

1 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Учень, учениця:
Знаннєвий компонент
розповідає про розвиток лижного спорту;
пояснює як підбирати лижний інвентар;
наводить приклади домедичної допомоги у разі обмороження;
Ціннісний компонент
свідомо ставиться до власного здоров’я та здоров’я інших;
дотримується  правил безпеки під час занять лижною підготовкою;


Історія розвитку лижного спорту.
Підбір лижного інвентарю.
Домедична допомога у разі обмороження. 

Правила безпеки на уроках лижної підготовки.
Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
виконує: стрибкові вправи; імітацію класичних лижних ходів на місці і в русі; стройові вправи з лижами та їх перенесення; спеціальні вправи лижника;
здійснює проходження дистанції до 2 км


Стрибкові вправи, імітація класичних лижних ходів на місці і в русі.
Стройові вправи з лижами.
Перенесення лижного інвентарю.
Спеціальні вправи лижника.
Проходження дистанції до 2 км. Рухливі ігри та ігри на лижах, естафети.
Прикладні вправи на лижах.
Техніко-тактична підготовка
Діяльнісний компонент
виконує: пересування на лижах: ступаючим і ковзним кроком без палиць та з ними;
повороти:  на місці переступанням навколо задніх і передніх кінців лиж; у русі переступанням (вліво, вправо); подолання бугрів та западин на схилі під час спуску;
застосовує: при проходженні дистанції сходження: ступаючим кроком,  «драбинкою» (навскіс і прямо), «напівялинкою»;
 стійку лижника під час спуску з гори: високу і основну;
гальмування: «плугом», падінням;
володіє технікою поперемінного двокрокового та одночасного безкрокового ходів.

Пересування на лижах: ступаючий і ковзний кроки без палиць та з ними; поперемінний двокроковий хід; одночасний безкроковий хід.  
Повороти: на місці переступанням навколо задніх і передніх кінців лиж; у русі переступанням (вліво, вправо).
Сходження: ступаючим кроком, «драбинкою» (навскіс і прямо), «напівялинкою».
Стійка лижника під час спуску з гори: висока і основна.  
Подолання бугрів та западин на схилі під час спуску.
Гальмування: «плугом», падінням.


2 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Учень, учениця:
Знаннєвий компонент
характеризує розвиток лижного спорту в Україні;
називає видатних лижників України;
пояснює основні правила змагань з лижних перегонів;
розповідає як готувати лижний інвентар до уроку;
Ціннісний компонент
дотримується  правил безпеки під час уроків з лижної підготовки;


Історія розвитку лижного спорту в Україні.
Видатні лижники України.
Підготовка лижного  інвентарю до занять.
Основні правила змагань з лижних перегонів.
Правила безпеки під час уроків з лижної підготовки

Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
виконує: cтрибкові вправи (багатоскоки тощо), імітацію класичних лижних ходів на місці й у русі, вправи з лижним еспандером; спеціальні вправи лижника; 
здійснює: рівномірне проходження дистанції до 2,5 км; 
Стрибкові вправи (багатоскоки тощо), імітація класичних лижних ходів на місці й у русі, вправи з лижним еспандером.
Спеціальні вправи лижника.
Рівномірне проходження дистанції до 2,5 км.
Ігри та естафети на лижах.
Техніко-тактична підготовка
Діяльнісний компонент
володіє: техникою поперемінного двокрокового ходу; одночасного безкрокового і двокрокового ходів; ковзанярського ходу без палиць; 
виконує: повороти: на місці махом; у русі «плугом»;  перехід з одночасних ходів на навперемінні і навпаки; стійку лижника під час спуску з гори: низьку; гальмування: «плугом»;
здійснює: сходження в гору: ступаючим кроком, «драбинкою» (навскіс і прямо), «ялинкою»; спуски: навскіс; перехід під час спуску з високої стійки в основну, низьку; перехід з одночасних ходів на поперемінні і навпаки.

Пересування на лижах: поперемінний двокроковий хід, одночасний безкроковий та двокроковий ходи, ковзанярський хід без палиць. 
Повороти: на місці махом; у русі «плугом».
Сходження в гору: ступаючим кроком, «драбинкою» (навскіс і прямо), «ялинкою».
Спуски: навскіс.
Стійка лижника під час спуску з гори: низька.
Перехід під час спуску з високої стійки в основну, низьку.
Гальмування: «плугом».
Перехід з одночасних ходів на поперемінні і навпаки.

3 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Учень, учениця:
Знаннєвий компонент
пояснює  вплив занять лижною підготовкою на зміцнення здоров’я людини;
називає різновиди лижного спорту;
розповідає як запобігти травмуванню під час занять лижною підготовкою;
Ціннісний компонент
дотримується  правил безпеки під час уроків з лижної підготовки;


Різновиди лижного спорту.
Вплив занять лижною підготовкою на зміцнення здоров’я людини.
Попередження травматизму під час занять лижною підготовкою.
Правила безпеки під час уроків з лижної підготовки;.
Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
виконує: cтрибкові вправи (багатоскоки тощо), імітацію лижних ходів у русі, вправи з лижним еспандером; спеціальні вправи лижника; 
здійснює: проходження відрізків 200-300 м з підвищеною швидкістю; рівномірне проходження дистанції до 3 км
Стрибкові вправи (багатоскоки тощо), імітація класичних лижних ходів у русі, вправи з лижним еспандером.
Спеціальні вправи лижника.
Проходження відрізків 200-300 м з підвищеною швидкістю.
Рівномірне проходження дистанції до 3 км.
Ігри та естафети на лижах.
Техніко-тактична підготовка
Діяльнісний компонент
виконує: пересування на лижах поперемінними двокроковим та чотирикроковим ходами; одночасними класичними ходами;
Ціннісний компонент
володіє  елементами техніки ковзанярського ходу;
Діяльнісний компонент
здійснює: сходження в гору: «ялинкою», ковзним кроком; гальмування: «плугом», упором; повороти: у русі «плугом», упором; зміну стійок під час спуску (з високої на основну,  низьку та навпаки).
застосовує: обгін, фінішування.
Пересування на лижах: поперемінні двокроковий та чотирикроковий  ходи; одночасні класичні ходи; ковзанярський хід без палиць та з ними.
Повороти: у русі «плугом», упором.
Сходження в гору: «ялинкою», ковзним кроком.
Гальмування: «плугом», упором.
Зміна стійок під час спуску (з високої на основну,  низьку та навпаки).
Перехід: з одночасних ходів на ковзанярський хід.
Обгін, фінішування.

4 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Учень, учениця:
Знаннєвий компонент
володіє знаннями режиму і харчування лижника; знаннями про розвиток витривалості під час самостійних занять;
називає  основні засоби попередження  простудних захворювань;


Розвиток витривалості під час самостійних занять.
Режим і харчування лижника.
Засоби попередження простудних захворювань.
Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
виконує: cтрибкові вправи (багатоскоки тощо), імітацію лижних ходів у русі без палиць та з ними, вправи з лижним еспандером; спеціальні вправи лижника;
здійснює: проходження відрізків 300-400 м з підвищеною швидкістю; рівномірне проходження дистанції до 3,5 км;
Стрибкові вправи, імітація лижних ходів у русі без палиць та з ними, вправи з лижним еспандером.
Спеціальні вправи лижника.
Проходження відрізків 300-400 м з підвищеною швидкістю.
Рівномірне проходження дистанції до 3,5 км.
Ігри та естафети на лижах. 
Техніко-тактична підготовка
Діяльнісний компонент
виконує: пересування на лижах класичними  і ковзанярськими ходами; гальмування: «плугом», упором;
здійснює:  сходження в гору ковзним кроком; повороти: у русі з упору та на паралельних лижах; гальмування: упором;
застосовує  перехід з ходу на хід залежно від умов дистанції і стану лижні; старт, обгін, фінішування;
Ціннісний компонент
визначає необхідність використання різних лижних ходів під час вирішення тактичних завдань.
Пресування на лижах: класичні і ковзанярські ходи. 
Повороти: у русі з упору та на паралельних лижах.
Сходження в гору: ковзним кроком.
Гальмування: упором.
Перехід: з ходу на хід залежно від умов дистанції і стану лижні.
Використання різних лижних ходів під час вирішення тактичних завдань.
Старт, обгін, фінішування


5 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Учень, учениця:
Знаннєвий компонент
характеризує загальні основи методики самостійного тренування;
володіє основами самоконтролю під час занять лижною підготовкою;
розповідає про тактику проходження дистанцій у лижних перегонах;


Загальні основи методики самостійного тренування.
Самоконтроль під час занять лижною підготовкою.
Тактика проходження дистанцій у лижних перегонах.

Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
виконує: cтрибкові вправи (багатоскоки тощо), імітацію лижних ходів у русі без палиць та з ними, вправи з лижним еспандером; спеціальні вправи лижника;
здійснює: проходження відрізків 400-500 м з підвищеною швидкістю; рівномірне проходження дистанції до 4 км.

Стрибкові вправи, імітація лижних ходів у русі без палиць та з ними, вправи з лижним еспандером.
Спеціальні вправи лижника.
Проходження відрізків 400-500 м з підвищеною швидкістю.
Рівномірне проходження дистанції до 4 км.
Ігри та естафети на лижах. 
Техніко-тактична підготовка
Діяльнісний компонент
виконує: пересування на лижах класичними і ковзанярськими ходами;
здійснює: перехід з ходу на хід залежно від умов дистанції і стану лижні;
застосовує: різні лижні ходи під час вирішення тактичних завдань; елементи гірськолижної підготовки.

Пересування на лижах: класичні і ковзанярські ходи.
Елементи гірськолижної підготовки.
Перехід: з ходу на хід залежно від умов дистанції і стану лижні.
Використання різних лижних ходів під час вирішення тактичних завдань.
Естафетний біг (старт, біг по дистанції, передача естафети, фінішування).

Орієнтовні навчальні нормативи для оцінювання розвитку фізичних якостей
Рік вивчення

Навчальні нормативи

Рівень навчальних досягнень
низький
середній
достатній
високий
1 рік вивчення
Проходження дистанції без врахування часу (м)
хл.
800
1100
1500
1800
дівч.
500
800
1100
1500
Виконання ковзного кроку на відрізку 10 м (кількість кроків)
хл.
більше 13
11-13
8-10
6-7
дівч.
більше 14
12-14
9-11
7-8
Сходження в гору «драбинкою» прямо
(1 спроба) (хлопці і дівчата)
3
помилки і більше
2
помилки
1
помилка
без помилок
2 рік вивчення
Проходження дистанції без врахування часу (м)
хл.
1100
1500
1800
2300
дівч.
800
1100
1500
1800
Повороти на місці махом кругом (лівою, правою ногою) (хлопці і дівчата)

1
(прав. або лівою)
2
(1прав., 1 лівою)
3-4 з помилками(правою або лівою)
4 без помилок
(2 прав.,
2 лівою)
Основна стійка лижника під час спуску з гори (1 спроба) (хлопці і дівчата)
3
помилки і більше
2
помилки
1
помилка
без помилок
Сходження в гору «ялинкою»  (1 спроба) (хлопці і дівчата)
3
помилки і більше
2
помилки
1
помилка
без помилок
3 рік вивчення
Проходження дистанції класичними ходами
(хв, с)
хл.
2000м
17.30
16.30
15.30
14.30
дівч.
1500м
14.00
13.00
12.30
12.00
Проходження дистанції ковзанярськими ходами без врахування часу (м)
хл.
600
900
1200
1500
дівч.
300
600
900
1200
Технічне проходження відрізку 50 м  поперемінним двокроковим ходом
(1 спроба) (хлопці і дівчата)
3
помилки і більше
2
помилки
1
помилка
без помилок
Технічне проходження відрізку 50 м одночасним двокроковим ходом
(1 спроба) (хлопці і дівчата)
3
помилки і більше
2
помилки
1
помилка
без помилок
Гальмування під час спуску «плугом»
 (1 спроба) (хлопці і дівчата)
3
помилки і більше
2
помилки
1
помилка
без помилок
4 рік вивчення
Проходження дистанції класичними ходами
(хв, с)
хл.
2500м
20.00
19.00
18.15
17.30
дівч.
2000м
17.00
16.30
16.00
15.30
Проходження дистанції ковзанярськими ходами без врахування часу (м)
хл.
800
1100
1500
1800
дівч.
500
800
1100
1500
Технічне проходження відрізку 50 м одночасним однокроковим ходом
(1 спроба) (хлопці і дівчата)
3
помилки і більше
2
помилки
1
помилка
без помилок
Гальмування під час спуску упором
 (1 спроба) (хлопці і дівчата)
3
помилки і більше
2
помилки
1
помилка
без помилок
5 рік вивчення
Проходження дистанції класичними ходами
(хв, с)
хл.
3000м
20.30
20.00
19.30
19.00
дівч.
2000м
16.30
16.00
15.30
15.00
Проходження дистанції ковзанярськими ходами без врахування часу (м)
хл.
1100
1500
1800
2300
дівч.
800
1100
1500
1800

Технічне проходження відрізку 50 м   ковзанярським ходом
(1 спроба) (хлопці і дівчата)
3
помилки і більше
2
помилки
1
помилка
без помилок

Автори: С. М. Чешейко, Н. С. Кравченко, Л. А. Галенко

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
для загальноосвітніх навчальних закладів
5–9 класи
Варіативний модуль

ГІМНАСТИКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Варіативний модуль «Гімнастика» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу,  очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць, орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання.
До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесено теоретичні відомості, спеціальну фізичну підготовку, вправи, які виконуються на гімнастичних приладах: на колоді, брусах та перекладині, вправи з акробатики, опорного стрибку, крім цього внесено вправи лазіння по канату, стрибки зі скакалкою, орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання.
Розділ «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та навичок поданого матеріалу.
У змісті навчального матеріалу з акробатики подано лише нові елементи. У залікову комбінацію елементів акробатичних вправ при цьому включено елементи, що вивчалися в попередні роки.
Навчаючи акробатичних комбінацій, опорних стрибків, вправ на рівновагу і вправ на брусах та перекладині (виси та упори), учитель може використовувати запропоновані комбінації, а може складати комбінації самостійно, зважаючи на наявну матеріально-технічну базу та гімнастичне обладнання. Під час складання контрольних нормативів з цих видів програми оцінюється техніка засвоєння елементів, які входять до акробатичної комбінації (правильність виконання 3–5 елементів), ступінь оволодіння технікою виконання опорного стрибка (правильність виконання розбігу, настрибування на міст, якісне виконання стрибка та приземлення), засвоєння комбінацій для рівноваги і висів та упорів, подолання довжини канату.
Під час навчання акробатичних вправ, лазіння по канату, опорних стрибків слід забезпечити страхування учнів/учениць. З метою профілактики травматизму на кожному уроці доцільно проводити спеціально-розвивальні та підвідні вправи до кожного гімнастичного елементу чи вправи.
Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні/учениці складають випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння гімнастичних вправ та комбінацій.

1 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Знаннєвий компонент
Учень, учениця:
характеризує історію розвитку гімнастики;
називає фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня школяра й  дотримується правил їх виконання;
Ціннісний компонент
 дотримується правил безпеки під час занять гімнастичними вправами;
свідомо ставиться до власного здоров’я та здоров’я інших


Історія розвитку гімнастики.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня школяра, правила їх виконання.

Правила безпеки під час занять гімнастичними вправами

Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
 Учень, учениця:
виконує: стройові вправи і прийоми;
загальнорозвивальні  вправи: з гантелями, еспандерами; з предметами збільшеної ваги; у парах; підстрибування вгору з упору присівши; стрибки у присіді, пересуваючись у різні боки;
танцювальні кроки


Стройові вправи і прийоми;

вправи з предметами;
танцювальні кроки
Стрибки
Діяльнісний компонент
 Учень, учениця:
виконує: опорний стрибок способом «ноги нарізно» через гімнастичного козла (козел у ширину, висота 80–90 см); з утриманням основної стійки (о. с.) після приземлення;
стрибки через скакалку (4´30 стрибків)


Опорний стрибок;
стрибки через скакалку

Лазіння
Діяльнісний компонент
 Учень, учениця:
виконує: лазіння по горизонтальному і вертикальному канатах у три прийоми


Лазіння по горизонтальному і вертикальному канатах

Рівновага
 Учениця:
виконує: вправи на колоді: зв’язку елементів: вхід з додатковою опорою на кінець колоди – 3–4 швидких кроки на носках, руки в сторони – мах правою, руки вперед, мах лівою, руки вперед – поворот направо на носках у напівприсіді на 180° – присід, руки вниз – упор стоячи на коліні, руки в сторони – стійка впоперек – зіскок з утриманням о. с.
застосовує самострахування під час виконання гімнастичних вправ


Дівчата:
вправи у стані рівноваги (колода, висота 95–100 см)

Акробатика
Діяльнісний компонент
 Учень:
виконує: орієнтовні комбінації елементів вправ:
 в. п. – о. с. – упор присівши – два перекиди уперед – перекид назад – перекатом назад стійка на лопатках – перехід у положення лежачи на спині – «міст» – перехід в упор присівши – о. с.
Учениця:
виконує: орієнтовні комбінації елементів вправ:
в. п. – о. с – упор присівши – два перекиди уперед – перекид назад – перекатом назад стійка на лопатках – перекатом уперед упор присівши – випрямитися – «міст» (з допомогою) – перехід в упор присівши (з допомогою) – о. с.

Хлопці: 

стійка на голові і руках із зігнутими ногами (з допомогою) (на розсуд учителя);
«міст» із положення стоячи (з допомогою) – перехід в упор присівши;
два перекиди вперед злито.

Дівчата:
два перекиди вперед злито;
«міст» із положення стоячи (з допомогою) – перехід в упор присівши

Виси та упори
Діяльнісний компонент
Учень:
виконує: вправи на паралельних брусах (низьких): орієнтовну комбінацію елементів вправ: упор на брус з опорою ногами – сід «ноги нарізно» – сід на праве (ліве) стегно – перехват лівою (правою) – зіскок з поворотом на 90° з утриманням о. с.;
виконує: вправи на перекладині (низькій): орієнтовну комбінацію елементів вправ: вис стоячи – махом однієї поштовхом другої ноги підйом переворотом в упор – махом назад зіскок – о. с.;
підтягування у висі на високій перекладині.
Учениця:
виконує: вправи на різновисоких брусах або низькій перекладині та низький перекладині: орієнтовну комбінацію елементів вправ: вис стоячи – вис присівши поштовхом двох ніг упор – о. с;
підтягування у висі лежачи;
згинання та розгинання рук в упорі від підлоги
Хлопці:
вправи на паралельних брусах (низьких): упор на брус з опорою ногами; сід «ноги нарізно»; сід на стегні;  зіскок з поворотом на 90° і 180°;
вправи на перекладині (низькій): махом однієї поштовхом другої ноги підйом переворотом в упор; махом назад зіскок

Дівчата: 
вправи на різновисоких брусах або низькій перекладині та низький перекладині (висота 95 см);
– поштовхом двох ніг в упор;
– опускання вперед у вис присівши

2 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Знаннєвий компонент
Учень, учениця:
наводить приклади естетичного виховання у процесі занять фізичними вправами;
пояснює значення корегувальної гімнастики для формування постави;
характеризує історію розвитку гімнастики в Україні;
Ціннісний компонент
дотримується правил безпеки під час занять гімнастичними вправами


Історія розвитку гімнастики в Україні.
Значення корегувальної гімнастики для формування постави.
Естетичне виховання у процесі занять фізичними вправами.


Правила безпеки під час занять гімнастичними вправами.

Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: стройові вправи і прийоми;
загальнорозвивальні  вправи: з гантелями, еспандерами; з предметами збільшеної ваги;
у парах; підстрибування вгору з упору присівши; стрибки у присіді, пересуваючись у різні боки, танцювальні кроки


Стройові вправи і прийоми;

вправи з предметами;
підстрибування вгору з упору присівши;
різновиди стрибків;

танцювальні кроки
Стрибки
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує:
опорні стрибки через козла в ширину висотою 85–100 см (хлопці – способом «зігнувши ноги»;  дівчата – з настрибуванням в упор присівши і зіскоком вигнувшись та способом  «ноги нарізно»);
стрибки зі скакалкою


Опорний стрибок через гімнастичного козла (хлопці способом  «зігнувши ноги»; дівчата – з настрибуванням в упор присівши і зіскоком вигнувшись та способом «ноги нарізно);
стрибки зі скакалкою
Лазіння
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує лазіння по канату в три прийоми


Лазіння по вертикальному канату

Рівновага
Діяльнісний компонент
Учениця:
виконує зв’язку елементів – вхід з додатковою опорою на середину колоди – стійка на носках, руки на пояс – 2–3 кроки на носках – поворот кругом, руки в сторони – мах лівою ногою, сплеск у долоні під нею – мах правою ногою, сплеск у долоні під нею – махом лівою (правою) поворот праворуч (ліворуч) на 90° – упор присівши на лівій (правій) – стійка ноги нарізно, руки в сторони – упор присівши на правій (лівій) – поворот направо (наліво) у положенні випаду, руки в сторони – стійка на носках – 2–3 швидких кроки вперед – зіскок вигнувшись;
Ціннісний компонент
застосовує самострахування під час виконання гімнастичних вправ


Дівчата
Вправи з рівноваги (колода, висота 100–105 см)

Акробатика
Діяльнісний компонент
Учень:
виконує: орієнтовні комбінації елементів вправ:  в. п. – старт плавця – довгий перекид уперед – перекид уперед – перекид назад – перекатом назад стійка на лопатках – перехід у положення лежачи на спині – «міст» – перехід в упор присівши – о.с.
Учениця:
виконує: орієнтовні комбінації елементів вправ: в. п. – о. с. – напівшпагат, руки в сторони – стійка на колінах – стрибком упор присівши – два перекиди вперед – перекатом назад стійка на лопатках – перекатом уперед упор присівши – перекид назад – випрямитися – «міст» (з допомогою) – перехід в упор присівши – о. с.


Хлопці:
стійка на голові і руках (з допомогою);
– стійка плавця, довгий перекид уперед.


Дівчата:
– напівшпагат із різними положенням рук і з різних вихідних положень

Виси та упори
Діяльнісний компонент
Учень:
вправи на перекладині (низький та високій):
підтягування у висі на високій перекладині;
згинання та розгинання рук в упорі від підлоги.
Діяльнісний компонент
Учениця:
виконує: вправи на різновисоких брусах та низькій перекладині: орієнтовну комбінацію елементів вправ: вис стоячи – махом однієї і поштовхом другої вис вигнувшись з опорою ногами на верхню – махом однієї і поштовхом другої перехід в упор на нижній – перехватом рук за верхню жердину поворот у вис лежачи – вис присівши – вис – з розмахування вигинами вис лежачи – сід на лівому (правому) стегні – зіскок з поворотом на 90°;
підтягування у висі лежачи (перекладина  висотою 95 см);
згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги
Хлопці:
вправи на паралельних брусах (низьких): махи в  упорі;

вправи на перекладині (низький та високій):
Дівчата:
вправи на різновисоких брусах та низькій перекладині (висота 95 см): розмахування у висі на верхній жердині; вис присівши;
вис лежачи; махом однієї і поштовхом другої від верхньої жердини перехід в упор на нижню; сід на лівому(правому) стегні; зіскок з поворотом на 90°


3 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Знаннєвий компонент
Учень, учениця:
характеризує розвиток гімнастики в Україні;
Ціннісний компонент
дотримується правил безпеки під час занять гімнастичними вправами
Ціннісний компонент
усвідомлює, що «Гімнастика» є важливим засобом підвищення соціальної активності людей, задоволення їх моральних запитів тощо;


Розвиток гімнастики в Україні на сучасному етапі. Роль гнучкості та м’язової сили в оволодінні руховими діями.
Правила безпеки

Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: стройові вправи і прийоми;
загальнорозвивальні вправи з предметами (скакалка, гімнастична палиця, гумові джгути, набивні м’ячі) та без предметів; перетягування каната;
вправи для формування та корекції постави;
комплекси ритмічної гімнастики; танцювальні вправи


Стройові вправи і прийоми,

загальнорозвивальні вправи з предметами та  без предметів;
перетягування каната; вправи для формування та корекції постави;
ритмічна гімнастика; танцювальні вправи

Стрибки
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: опорні стрибки способом «ноги нарізно», «зігнувши ноги» (козел у довжину, висота 90–105 см);
стрибки через скакалку


Опорні стрибки;


стрибки через скакалку
Лазіння
 Діяльнісний компонент
Учень:                                
виконує лазіння по канату у два чи три прийоми

Хлопці:
лазіння по вертикальному канату

Рівновага
Діяльнісний компонент
Учениця:
виконує: зв’язку елементів: вхід з додатковою опорою на кінець колоди – стійка на носках, руки в сторони – 2–3 кроки на носках – мах правою (лівою), руки вперед – мах лівою (правою), руки вперед – поворот кругом на носках у напівприсіді, руки в сторони – 2 стрибки зі зміною положення ніг – крок правою(лівою) – упор стоячи на лівому (правому) коліні, хват за колоду – праву (ліву) ногу вниз – махом правої (лівої) зіскок.
Ціннісний компонент
застосовує самострахування під час виконання гімнастичних вправ;


Дівчата:
вправи у стані рівноваги (колода, висота 105–110 см)


Акробатика
Діяльнісний компонент
Учень:
виконує: орієнтовну комбінацію елементів вправ: в. п.стійка на голові і руках (з допомогою) – упор присівши – перекид уперед – довгий перекид уперед – перекид назад в упор стоячи ноги нарізно – стрибок в о. с.
Учениця:


Хлопці:
– стійка на долонях з опорою на стіну;
– перекид назад в упор стоячи ноги нарізно.

Дівчата:
– стійка на долонях з опорою на стіну;
– перекид назад у напівшпагат

Виси та упори
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: орієнтовну комбінацію елементів вправ: вихід в упор поштовхом двома – махом вперед сід «ноги нарізно» – перемах правою (лівою) – сід на стегні – зіскок з поворотом на 180° з утриманням о. с.;
виконує: орієнтовну комбінацію елементів вправ: вис стоячи – підйом переворотом в упор поштовхом двома – перемах правою – спад у вис завісом – підйом завісом у сід верхом – перемах правою назад – зіскок із поворотом на 90° – о. с;
підтягування у висі на високій перекладині;
згинання та розгинання рук в упорі від підлоги.
Ціннісний компонент
застосовує самострахування під час виконання гімнастичних вправ
Діяльнісний компонент
Учениця:
виконує: орієнтовну комбінацію елементів вправ: махом однієї та поштовхом другої підйом переворотом в упор на нижній жердині – перехватом рук за верхню жердину поворот у вис лежачи – сід на правому (лівому) стегні, тримаючись правою (лівою) рукою за верхню жердину, ліва (права) рука в сторону – тримаючись зворотним хватом лівої (правої) руки, зіскок з поворотом на 180° – о. с.
підтягування у висі лежачи на низькій перекладині;
згинання та розгинання рук в упорі лежачи;
Ціннісний компонент
застосовує самострахування під час виконання гімнастичних вправ


Хлопці:
 вправи на паралельних брусах (низьких): вихід в упор поштовхом двома; перемах правою (лівою) в сід на стегні;

на перекладині (високій та низькій): підйом переворотом в упор поштовхом двома.
Дівчата:
 вправи на різновисоких брусах та низькій перекладині (висота 95 см):
– махом однієї та поштовхом другої підйом переворотом в упор на нижній жердині;
– з сіду на стегні зіскок з поворотом на 180°

4 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Знаннєвий компонент
Учень, учениця:
наводить приклади  та
характеризує різновиди гімнастики, що культивуються в Україні;
пояснює значення самострахування під час виконання фізичних вправ;
Ціннісний компонент
дотримується правил безпеки під час занять гімнастичними вправами


Різновиди гімнастики, що культивуються в Україні. Страхування під час виконання фізичних вправ. Правила безпеки під час занять гімнастичними вправами


Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: стройові вправи і прийоми; повороти в русі;
перешикування; загальнорозвивальні вправи в парах, з гімнастичними лавами, з набивними м’ячами;
перетягування каната;
елементи ритмічної, художньої гімнастики; танцювальні вправи;
вправи для розвитку гнучкості та сили


Стройові вправи і прийоми, повороти в русі;
загальнорозвивальні вправи;
перетягування каната;
елементи ритмічної, художньої гімнастики;
танцювальні вправи;
вправи для розвитку гнучкості та сили
Стрибки
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: опорні стрибки через козла висотою 100–110 см (хлопці – у довжину способом  «ноги нарізно»; дівчата – в ширину способом «ноги нарізно»);
 стрибки через скакалку


Опорні стрибки;
стрибки через скакалку
Лазіння
Діяльнісний компонент
Учень:
виконує лазіння по канату в два прийоми

Хлопці:
лазіння по вертикальному канату
Рівновага
Учениця:
виконує: зв’язку елементів – вхід з додатковою опорою на кінець колоди – руки в сторони – перемінний крок з правої, коло руками вниз – перемінний крок з лівої, коло руками вниз – мах правою, руки вперед – поворот кругом на носках у напівприсіді, руки в сторони – 2 стрибки зі зміною положення ніг – крок правою – упор стоячи на лівому коліні, хват руками за колоду – праву ногу вниз – махом правої зіскок вигнувшись

Дівчата:
вправи у стані рівноваги (колода – висота 110 см), перемінний крок

Акробатика
Діяльнісний компонент
Учень:
виконує: орієнтовні комбінації елементів вправ: в. п. – о. с. – стійка на голові і руках – упор присівши – перекид уперед – довгий перекид уперед – перекид назад в упор стоячи ноги нарізно – стрибок в о.с
Учениця:
виконує: орієнтовні комбінації елементів вправ: рівновага на одній нозі, руки в сторони – упор присівши – 2 перекиди вперед – перекатом назад стійка на лопатках – перекатом уперед упор присівши – перекид назад у напівшпагат, руки в сторони – стійка на колінах – стрибок в упор присівши – випрямитися – «міст» (з допомогою) – перехід в упор присівши – о. с.


Хлопці:
стійка на руках
(з допомогою);Дівчата:
рівновага на одній нозі

Виси та упори
Діяльнісний компонент
 Учень:
виконує: орієнтовну комбінацію елементів вправ: упор на передпліччі – махом уперед, сід ноги нарізно – перемах у середину – мах назад – зіскок – о. с.
виконує: орієнтовну комбінацію елементів вправ: вис стоячи – підйом переворотом в упор поштовхом двома – перемах правою – спад у вис завісом – вис на підколінках – вис зігнувшись – вис вигнувшись – вис на підколінках – через стійку на руках опускання в упор присівши – о. с.
підтягування у висі на високій перекладині;
згинання та розгинання рук в упорі від підлоги.
Учениця:
виконує: орієнтовну комбінацію елементів вправ: вис на верхній – з розмахування вигинами вис присівши – поштовхом двома упор на верхній – спад у вис лежачи – сід на правому (лівому) стегні, тримаючись правою (лівою) рукою за верхню жердину, ліва (права) рука в сторону – тримаючись зворотним хватом лівої (правої) руки, зіскок з поворотом на 180° – о. с.;
згинання та розгинання рук в упорі лежачи

Хлопці:
вправи на паралельних брусах:
з упору на передпліччях махом уперед, сід ноги нарізно; з сіду ноги нарізно перемах у середину; махом назад – зіскок;
– вис на підколінках;
– вис зігнувшись;
– вис вигнувшись;
– опускання в упор присівши через стійку на руках.


Дівчата:
 вправи на різновисоких брусах та низькій перекладині (висота 95 см): з вису присівши поштовхом двома упор на верхній жердині

5 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Знаннєвий компонент
Учень, учениця:
характеризує гімнастику, як засіб розвитку фізичних якостей;
визначає  оптимальний руховий режим;
Ціннісний компонент
дотримується правил безпеки під час занять гімнастичними вправами

Оптимальний руховий режим.
Розвиток фізичних якостей засобами гімнастики. Профілактика травматизму під час занять гімнастикою.

Правила безпеки під час занять гімнастичними вправами

Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: стройові вправи і прийоми;
загальнорозвивальні вправи;
вправи для формування та корекції постави;
вправи з подоланням власної ваги та ваги партнера;
вправи для розвитку гнучкості;
вправи на координацію рухів;
елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробікиСтройові вправи і прийоми;

загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів;
вправи для формування та корекції постави;
вправи з подоланням власної ваги та ваги партнера;
вправи для розвитку гнучкості;
вправи на координацію рухів;
елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробіки
Стрибки
 Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: опорні стрибки (хлопці – стрибок через гімнастичного козла в довжину висотою 105–115 см способом «ноги нарізно»; дівчата  стрибок у присід – зіскок вигнувшись через гімнастичного коня чи козла в ширину висотою 100–110 см);
стрибки через скакалку


Опорні стрибки;


стрибки через скакалку
Лазіння
Діяльнісний компонент
Учень:
виконує лазіння по канату без допомоги ніг

Хлопці:
лазіння по вертикальному канату
Рівновага
Діяльнісний компонент
Учениця:
виконує: зв’язку елементів: вхід з додатковою опорою на кінець колоди – руки в сторони – перемінний крок з правої, коло руками вниз – перемінний крок з лівої, коло руками вниз – мах правою, руки вперед – поворот кругом на носках у напівприсіді, руки в сторони – 2 стрибки зі зміною положення ніг – поворот направо (наліво) – зіскок вигнувшись ноги нарізно

Дівчата:
вправи у стані рівноваги, вивчені у попередніх класах (колода, висота 110 см)

Акробатика
Діяльнісний компонент
Учень:
виконує: орієнтовні комбінації елементів вправ: в. п. – о. с. – переворот в сторону – поворот на 90° – стійка на руках (з допомогою) – упор присівши – перекид уперед – довгий перекид уперед – перекид назад в упор стоячи ноги нарізно – стрибок в о. с;
Учениця:
виконує: орієнтовні комбінації елементів вправ: переворот в сторону – поворот на 90° – в. п. – о. с.– упор присівши – два перекиди уперед – перекатом назад стійка на лопатках – перекатом уперед упор присівши – перекид назад у напівшпагат, руки в сторони – стійка на колінах – стрибок в упор присівши – випрямитися – «міст» нахилом назад (з допомогою) – о. с. з «мосту» (з допомогою)

Хлопці:
переворот у сторону;


Дівчата:
«міст» нахилом назад (з допомогою); встати з «моста»,
переворот у сторону.

Виси та упори
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: комбінації елементів вправ  вивчених у попередніх класах;
 орієнтовні комбінації елементів вправ: із вису підйом силою або переворотом в упор – махом назад зіскок, руки в сторони – о.с.; підтягування у висі на високій перекладині;
згинання та розгинання рук в упорі лежачи 
Учениця:
виконує: орієнтовні комбінації елементів вправ,  вивчених у попередніх класах; підтягування у висі лежачи;
згинання та розгинання рук в упорі лежачи

Хлопці:
вправи на паралельних брусах:
згинання і розгинання рук в упорі на брусах;
вправи на перекладині:
підйом силою;
підйом переворотом в упор.Дівчата:
вправи на різновисоких брусах та низькій перекладині (висота 95 см)


Орієнтовні навчальні нормативи для оцінювання розвитку фізичних якостей
Рік вивчення

Навчальні нормативи

Рівень компетентності
низький
середній
достатній
Високий
1 рік вивчення
Підтягування (кількість разів)
Хл.
у висі
до 2
2
3
4
Дівч.
у висі лежачи
до 3
3
6
8
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи
(кількість разів)
Хл. від підлоги
до 4
4
7
10
Дівч.
від лави
до 4
4
6
8
Нахил уперед з положення сидячи (см)
Хл.
до 2
2
3
5
Дівч.
до 5
5
7
10
Піднімання тулуба в сід за 30 с
Хл.
до 10
10
20
28
Дівч.
до 9
9
18
27
2 рік вивчення

Підтягування (кількість разів)
Хл.
у висі
до 2
2
4
5
Дівч.
у висі лежачи
до 4
4
8
12
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи
(кількість разів)
Хл. від підлоги
до 6
6
10
14
Дівч.
від лави
до 5
5
7
9
Нахил уперед з положення сидячи (см)
Хл.
до 2
2
4
6
Дівч.
до 6
6
8
11
Піднімання тулуба в сід за 30 с
Хл.
до 11
11
19
29
Дівч.
до 10
10
18
28
3 рік вивчення

Підтягування (кількість разів)
Хл.
у висі
до 3
3
5
7
Дівч.
у висі лежачи
до 5
4
10
15
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи
(кількість разів)
Хл.
від підлоги
до 9
9
14
18
Дівч.
від лави
до 6
6
9
12
Нахил уперед з положення сидячи (см)
Хл.
до 2
2
4
7
Дівч.
до 7
7
9
12
Піднімання тулуба в сід за 30 с
Хл.
до 12
12
20
30
Дівч.
до 11
11
19
29
4 рік вивчення

Підтягування (кількість разів)
Хл.
у висі
до 3
3
6
8
Дівч.
у висі лежачи
до 5
5
12
16
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи
(кількість разів)
Хл. від підлоги
до 10
10
15
20
Дівч.
від лави
до 7
7
10
13
Нахил уперед з положення сидячи (см)
Хл.
до 2
2
5
8
Дівч.
до 8
8
10
13
Піднімання тулуба в сід за 30 с
Хл.
до 13
13
21
31
Дівч.
до 12
12
20
30
5 рік вивчення

Підтягування (кількість разів)
Хл.
у висі
до 3
3
7
10
Дівч.
у висі лежачи
до 5
5
15
18
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи
(кількість разів)
Хл. від підлоги
до 12
12
18
25
Дівч.
від лави
до 8
8
12
15
Нахил уперед з положення сидячи (см)
Хл.
до 2
2
5
9
Дівч.
до 9
9
11
14
Піднімання тулуба в сід за 30 с
Хл.
до 14
14
22
32
Дівч.
до 13
13
21
31

Автори: А. А. Ребрина, Г. А. Коломоєць, В. В. Деревянко


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
для загальноосвітніх навчальних закладів
5–9 класи

Варіативний модуль
НАСТІЛЬНИЙ  ТЕНІС

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Варіативний модуль «Настільний теніс» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу та очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць, орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання, яке потрібне для вивчення модуля.
До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесено теоретичні відомості, техніко-тактичну підготовку.
Розділ «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та навичок поданого матеріалу.
Під час навчання технічних прийомів з настільного тенісу, необхідно на кожному уроці використовувати вправи спеціальної фізичної підготовки: прискорення з різних вихідних положень, біг зі зміною швидкості та напрямку за сигналом, багаторазові стрибки через перешкоди різної висоти, стрибки із присіду вгору і т.д., а також дотримуватися методики послідовності вивчення підготовчих, захисних та атакувальних прийомів техніки гри,  використовуючи підвідні вправи.
З метою профілактики травматизму, під час вивчення підготовчих, захисних та атакувальних прийомів техніки гри різними способами слід звертати увагу на правильне переміщення учнів/учениць біля тенісного столу. Під час першого та другого років вивчення можна застосовувати вправи ігрового характеру, зокрема – «Сонечко», «Один проти чотирьох», «Двоє проти п’яти», «Карусель», «Потяг» та ін.
Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовують орієнтовні навчальні нормативи. Під час оцінювання кожна дитина виконує такі випробування окремо. При цьому в парі з учнем/ученицею може бути вчитель або учень/учениця, який(яка) володіє цими навичками на високому рівні.

1 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Знаннєвий компонент
Учень, учениця:
характеризує історію розвитку настільного тенісу; 
розкриває місце українського та регіонального настільного тенісу на сучасному етапі;
називає об’єктивні умови діяльності в настільному тенісі;
володіє знаннями про основний інвентар для гри в настільний теніс;
Ціннісний компонент
свідомо ставиться до власного здоров’я та здоров’я інших;
дотримується правил безпеки під час занять настільним тенісом


Історія розвитку настільного тенісу в світі, Україні, регіоні.

Загальна характеристика інвентарю для гри в настільний теніс.Правила безпеки під час занять настільним тенісом
Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: ходьбу: боком і спиною вперед, на зігнутих і напівзігнутих ногах («гусячий крок»);
біг: боком і спиною вперед, з прискореннями, з максимальною частотою рухів ногами, зі швидким і високим підняттям стегна, із швидким нахльостуванням гомілки, по ламаній лінії, з оббіганням на дистанції предметів, зі зміною напрямку руху за свистком;
присідання: пружинисті з подальшими максимально швидкими випрямленнями, на носках і повній ступні, на одній нозі;
стрибки: з місця у довжину; з одного боку в інший; вгору за рахунок пружинистого розгинання стопи; вгору на носках із прямими ногами; через гімнастичну лаву; стрибкові вправи у «стійці тенісиста»; багатократні поштовхом однієї і двома ногами,  з положення глибокого присіду; «жабою» вперед-вгору;  вгору з високим підняттям стегна;  з положення глибокого присіду; зі скакалкою на одній, двох і зі зміною ніг (уперед і назад);
багатоскоки: на одній нозі; з ноги на ногу; поштовхом двома ногами;
переміщення: однокрокові; багатокрокові; приставні та схресні кроки;
вправи для кистей рук: обертальні рухи кистю (повільні та максимально швидкі), з ракеткою; для пальців рук;
імітаційні вправи: імітація ударів і подач з ракеткою і без (у різному та заданому темпі, перед дзеркалом); 
володіє пересуваннями у парі та в 3-метровій зоні.Спеціальні вправи:
ходьба

бігприсіданнястрибкові вправи


переміщення.


Вправи для розвитку сили м’язів кистей рук
Імітаційні вправи


Вправи для розвитку швидкості реакції.
Техніко-тактична підготовка
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
володіє: основними стійками та переміщеннями тенісиста; способами  тримання ракетки;виконує: жонглювання м’ячем для настільного тенісу відкритою та закритою сторонами ракетки на місці та в русі; поштовховий  удар з партнером; подачу та прийом подачі.


Ігрова початкова стійка тенісиста, її різновиди.
Хватка ракетки, види хваток.
Переміщення тенісиста. Способи переміщення (однокрокові, багатокрокові).
Жонглювання м’ячем для настільного тенісу відкритою та закритою сторонами ракетки на місці, в русі та біля стіни.
Виконання основних технічних прийомів (подача, поштовховий удар). Прийом подачі.
2 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Знаннєвий компонент
Учень, учениця:
характеризує основні фізичні якості тенісистів;
володіє знаннями про правила гри;
Ціннісний компонент
дотримується правил безпеки під час занять настільним тенісом

Загальна характеристика гри в настільний теніс.
Основні правила гри в настільний теніс.
Розвиток основних фізичних якостей тенісистів.
Правила безпеки під час занять настільним тенісом
Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: різновиди ходьби, бігу, присідання; стрибків; переміщення, вивчених у першому році навчання;
обертальні рухи кистю (повільні та максимально швидкі), з ракеткою; для пальців рук;
імітацію ударів і подач з ракеткою і без (у різному та заданому темпі, перед дзеркалом); 
володіє пересуваннями у парі та у 3-метровій зоніСпеціальні фізичні вправи: ходьба; біг; присідання; стрибкові вправи; переміщення.
Вправи для розвитку сили м’язів кистей рук
Імітаційні вправи

Вправи для розвитку швидкості реакції
Техніко-тактична підготовка
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: захисні прийоми техніки гри: зрізки справа та зліва; подачі з нижнім обертанням м’яча; елементи навчальної гри;
здійснює: серії захисних прийомів техніки гри по прямій та діагоналі;
володіє технікою прийому подач з нижнім обертанням м’яча


Класифікація технічних прийомів у настільному тенісі.
Виконання захисних прийомів техніки гри: зрізка справа та зліва. Виконання серій захисних прийомів техніки гри по прямій та діагоналі. Подачі з нижнім обертанням м’яча.
Елементи навчальної гри
3 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Знаннєвий компонент
Учень, учениця:
характеризує: роль та місце українського настільного тенісу на сучасному етапі;
володіє знаннями з організації та проведення змагань з настільного тенісу;
Ціннісний компонент
дотримується правил безпеки під час занять настільним тенісом.


Роль та місце українського настільного тенісу на сучасному етапі розвитку ігрових видів спорту. Основи організації та проведення змагань з настільного тенісу.
Правила змагань. Суддівство.
Правила безпеки під час занять настільним тенісом.
Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: різновиди ходьби, бігу, присідання; стрибків; переміщення, вивчених у попередніх роках навчання;
обертальні рухи кистю (повільні та максимально швидкі), з ракеткою; для пальців рук;
імітацію ударів і подач з ракеткою і без (у різному та заданому темпі, перед дзеркалом);  з ракеткою із обтяженнями; біля столу, стінки, дзеркала; з тренажерами; імітацію нападаючих ударів з обтяженою ракеткою (манжетами, паском); у різному та заданому темпі; 
володіє пересуваннями у парі та в 3-метровій зоні з імітацією ударів у завершальних точкахСпеціальні фізичні вправи:
ходьба; біг; присідання; стрибкові вправи; переміщення.

Вправи для розвитку сили м’язів кистей рук

Імітаційні вправи


Вправи для розвитку швидкості реакції
Техніко-тактична підготовка
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
застосовує: атакувальні прийоми техніки гри: накати справа та зліва, удари, контрудари; подачі з верхнім обертанням м’яча; серії атакувальних прийомів техніки гри по прямій та діагоналі;
володіє технікою прийому подач з верхнім обертанням м’яча;
бере участь у навчальній грі в одиночному розряді на рахунок.


Класифікація технічних прийомів у настільному тенісі.
Виконання атакувальних прийомів техніки гри: накат справа та зліва, удар, контрудар.
Виконання серій атакувальних прийомів техніки гри по прямій та діагоналі. Подачі з верхнім обертанням м’яча.
Навчальна гра в одиночному розряді на рахунок.
4 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Знаннєвий компонент
Учень, учениця:
характеризує:  особливості фізичної підготовки юних тенісистів; вплив занять з настільного тенісу на основні системи та функції організму; вправи які сприяють профілактиці травматизму юних тенісистів;
володіє правилами самоконтролю та безпеки під час виконання фізичних вправ;
Ціннісний компонент
дотримується правил безпеки під час занять настільним тенісом


Особливості фізичної підготовки тенісистів з урахуванням віку та статі. Правила контролю та самоконтролю під час занять настільним тенісом. Профілактика спортивного травматизму.
Правила безпеки під час занять настільним тенісом.
Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: 
різновиди ходьби, бігу, присідання; стрибків; переміщення,
вивчених у попередніх роках навчання;
обертальні рухи кистю (повільні та максимально швидкі), з ракеткою; для пальців рук;
імітацію ударів і подач з ракеткою і без (у різному та заданому темпі, перед дзеркалом);  з ракеткою із обтяженнями; біля столу, стінки, дзеркала; з тренажерами; імітацію нападаючих ударів з обтяженою ракеткою (манжетами, паском); у різному та заданому темпі; 
володіє пересуваннями у парі та в 3-метровій зоні з імітацією ударів у завершальних точках
Спеціальні фізичні вправи:
ходьба; біг; присідання; стрибкові вправи; переміщення.

Вправи для розвитку сили м’язів кистей рук

Імітаційні вправиВправи для розвитку швидкості реакції
Техніко-тактична підготовка
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: комбінаційні завдання за вказівкою вчителя; подачі («віяло», «човник», «маятник»);
володіє: технікою прийому подач з нижнім та змішаним обертанням м’яча;
застосовує: під час навчальної гри прийом подач з нижнім та змішаним обертом м’яча;
використовує: тактичні комбінації парної (змішаної) гри; гнучке маневрування відповідно до умов, які змінюються у процесі гри;
бере участь у навчальній грі в парному розряді на рахунок.


Виконання комбінаційних серій захисних та атакувальних прийомів техніки гри.
Подачі («віяло», «човник», «маятник»).
Прийом подачі з нижнім та змішаним та обертанням м’яча. Гра захисника проти захисника, захисника проти атакуючого. Розміщення гравців у парному (змішаному) розряді. Пересування гравців у парному розряді. Основні технічні та тактичні прийоми парної (змішаної) гри.
Навчальна гра в парному розряді на рахунок.
5 рік вивчення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць
Зміст навчального матеріалу
Теоретичні відомості
Знаннєвий компонент
Учень, учениця:
характеризує технічні прийоми (подачі, удари, контрудари);
Знаннєвий та діяльнісний компонент
дотримується: основних положень та правил гри, вимог безпеки та самоконтролю за фізичним навантаженням; правил: з організації та проведення самостійних занять з настільного тенісу;
Ціннісний компонент
правил безпеки під час занять настільним тенісом


Техніко-тактична підготовка тенісистів. Методика проведення самостійних занять з настільного тенісу. Особливості психологічної підготовки юних тенісистів.
Правила безпеки під час занять настільним тенісом

Спеціальна фізична підготовка
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: 
різновиди ходьби, бігу, присідання; стрибків; переміщення,
вивчених у попередніх роках навчання;
обертальні рухи кистю (повільні та максимально швидкі), з ракеткою; для пальців рук;
імітацію ударів і подач з ракеткою і без (у різному та заданому темпі, перед дзеркалом); з ракеткою із обтяженнями; біля столу, стінки, дзеркала; з тренажерами; імітацію нападаючих ударів з обтяженою ракеткою (манжетами, паском); у різному та заданому темпі; 
володіє: пересуваннями у парі та в 3-метровій зоні з імітацією ударів у завершальних точках переміщенняСпеціальні фізичні вправи:
ходьба; біг; присідання; стрибкові вправи; переміщення.


Вправи для розвитку сили м’язів кистей рук

Імітаційні вправиВправи для розвитку швидкості реакції
Техніко-тактична підготовка
Діяльнісний компонент
Учень, учениця:
виконує: комбінаційні завдання за вказівкою вчителя: «підрізку», «свічку», елементи «топ-спін-болу»;
володіє технікою прийому подач з верхнім та змішаним обертанням м’яча;
застосовує: під час навчальної гри: гру атакуючого проти захисника, атакуючого проти атакуючого; прийом подач з верхнім та змішаним обертом м’яча;
бере участь у навчальній грі у змішаному розряді на рахунок.


Виконання комбінаційних серій захисних та атакувальних прийомів техніки гри:
«підрізка», «свічка», елементи «топ-спін-болу», «підставка».

Гра атакуючого проти захисника, атакуючого проти атакуючого.
Прийом подач з верхнім та змішаним обертанням м’яча.

Навчальна гра у змішаному розряді на рахунок

Орієнтовні навчальні нормативи  
Рік вивчення


Навчальні нормативи


Рівень компетентності
низький
середній
достатній
високий
1 рік вивчення
Жонглювання ракеткою м’яча для настільного тенісу
Хл.
25
30
40
45
Дівч.
20
35
30
35
Виконання серії поштовхових ударів з партнером
Хл.

15
18
21
24
Дівч.
12
15
18
21
2 рік вивчення
Виконання подачі з нижнім обертанням м’яча (кількість влучень з 10 подач у ближню зону подачі)
Хл.

2
5
7
9
Дівч.
1
3
5
7
Виконання серії зрізки справа або зліва з партнером по прямих

Хл.

15
18
21
24
Дівч.
12
15
18
21
3 рік вивчення
Виконання подачі з верхнім обертанням м’яча (кількість влучень з 10 подач у дальню зону подачі)
Хл.

2
5
7
9
Дівч.
1
3
5
7
Виконання серії накатів справа або зліва з партнером по прямих
Хл.
15
18
21
24

Дівч.
12
15
18
21
4 рік вивчення
Виконання подачі з нижнім боковим обертанням м’яча (кількість влучень з 10 подач у ближню зону подачі)
Хл.

2
5
7
9
Дівч.
1
3
5
7
Виконання серії ударів справа або зліва з партнером по діагоналі
Хл.

15
18
21
24
Дівч.
12
15
18
21


5 рік вивчення


Виконання подачі з верхнім боковим обертанням м’яча (кількість влучень з 10 подач у дальню зону подачі)
Хл.

2
5
7
9
Дівч.
1
3
5
7
Виконання серії підрізок справа або зліва з партнером по діагоналі
Хл.

9
12
15
18
Дівч.
6
9
12
15

Комментариев нет:

Отправить комментарий